Vols que les teves instal·lacions siguin eficients i de qualitat?

Oferim un servei complert, que inclou totes les fases: estudis previs, definició, disseny, càlculs, tramitacions, instal·lació, posta en marxa, legalització, seguiment, manteniment i retirada de les instal·lacions.

Tenim una visió global de les diferents instal·lacions i de tot el procés, que ens permet tractar les instal·lacions com un sistema conjunt que forma part de l'edifici i de l'entorn i que pretén fer la seva funció interferint el mínim i amb la màxima eficiència i eficàcia.

Llistat de Serveis

Serveis d'enginyeria d'instal·lacions

Redacció de projectes executius d'instal·lacions

Tràmits de legalització d'instal·lacions

Direcció d'execució d'obres d'instal·lacions

Assessorament tècnic i energètic

Control d'instal·lacions

Empresa instal·ladora autoritzada

Electricitat BT

Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis: Climatització, Calefacció, Aire Condicionat, Ventilació, Aigua Calenta Sanitària

Energia solar tèrmica i fotovoltaica

Aerotèrmia i geotèrmia

Biomassa

Aigua i sanejament

Gas

Telecomunicacions

Manteniment d'instal·lacions

Servei de manteniment

Servei postventa